Skip to main content

Consult en Vergoeding

Een behandeling duurt ca 1 uur. De prijs voor een consult bedraagt € 70,-

Annuleren

Wanneer je de afspraak niet kunt nakomen en je minstens 24 uur van te voren annuleert worden geen kosten in rekening gebracht.

Vergoeding

De Shiatsu behandelingen worden door de verzekeringen vergoed onder Alternatieve Geneeswijzen. Wat er vergoed wordt is afhankelijk van het pakket dat je hebt afgesloten. Het eigen risico is hierbij niet van toepassing. Na de behandeling ontvang je een factuur welke je zelf bij je verzekering kunt declareren. 

Ik ben aangesloten bij de Beroepsvereniging NVTCG
Zhong registratienummer 280655004229
Geregistreerd RBNG therapeut licentienummer 509119R
AGB Code Marty Hiel: 90034405
AGB Code ChiRa praktijk voor Shiatsu: 90013379